Ny logga- platta

Upphovsrätten

Era bildrättigheter
Ni får bildrättigheter till de högupplösta bilder som levereras.
Det innebär att ni får rätten att använda bilderna som ni vill.
I den bokningsbekräftelse ni skriver under står det hur
fotografen kommer använda bilderna.

Upphovsrättslagen
Fotografen äger enligt sveriges grundlag upphovsrätten till bilderna. Enligt upphovsrättslagen är det fotografen som är upphovsman, och har rättsligt skydd för bilden. Upphovsrätten samt användningsrätten till bildmaterialet tillhör alltså fotografen.

När en fotograf avbildar något, som inte är skyddat mot fotografering enligt lag, skyddas fotografen av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Fotografens ensamrätt
Fotografen har en ensamrätt till sina fotografiska verk i samma stund som de har skapats. Ensamrätten innebär att det enbart är fotografen som har rätt att sprida, göra exemplar av, överföra eller på annat sätt göra fotografierna tillgängliga för allmänheten.
Fotografen har även ensamrätt att ändra sitt fotografiska verk eller att överföra det till en annan konstart.
Ensamrätten innebär att alla andra som vill använda ett fotografiskt verk måste ha tillstånd från fotografen. Så fort bilden används till något som inte avtalats ska nytt avtal tecknas och ny ersättning utgå till fotografen.

Det upphovsrättsliga skyddets längd är 50 år från upphovsmannens död om bilden betraktas som ett verk. Verk är i lagens mening originalitet.